28.09. czwartek – Zebranie wiejskie w Mierzynie

Dnia 28.09.2017 r godz.18.00 w stołówce Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ul.Kolorowa 27 odbędzie się zebranie wiejskie

Porządek zebrania:
1.Otwarcie obrad
2. Bieżąca sytuacja gospodarki wodnej w Mierzynie
3.Wolne wnioski i zapytania

SOŁTYS SOŁECTWA MIERZYN
Jan Głowacki

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później to jest o godz 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna paragraf 8 ustęp 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr XXVI / 364/05 Rady Gmina Dobra z dnia 22 września 2005r).

Leave a Response