Budżet Obywatelski – Głosujemy do 02.10

Kochani od dzisiaj do 2 października 2017 do godz.15.00 można oddać swój głos na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w naszej Gminie! 
Zachęcam do głosowania.
Głosujemy tylko na 1 projekt inwestycyjny i 1 nieinwestycyjny!
W tym roku mogą głosować również osoby niepełnoletnie!
Podając PESEL dziecka pojawi się okienko w którym będzie trzeba podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.

Projekty Inwestycyjne na które możemy oddać swój głos to projekt:
Nr 4. „MODERNIZACJA ODCINKA ULICY SPISKIEJ POMIĘDZY WYJAZDEM Z OSIEDLA ZA WIATRAKIEM I WJAZDEM DO LIDLA”
Typ projektu : Inwestycyjny
Koszt: 200 000 zł
Opis projektu
Przebudowa odcinka ulicy Spiskiej na długości ok. 150 – 200 m, od wjazdu na osiedle Za Wiatrakiem do wjazdu do „LIDLA” (od strony Spiskiej) w Mierzynie. Budowa obejmowałaby wykonanie ulicy (jezdni) wraz z chodnikiem dla pieszych (przynajmniej po jednej stronie jezdni).
Ponadto, wykonanie na w/w odcinku ulicy Spiskiej, oświetlenia ulicznego na słupach oświetleniowych… Więcej w wersji papierowej.
Uzasadnienie
Uzasadnieniem projektu, jest obecny stan odcinka ul. Spiskiej wymienionego w projekcie. Istniejące na tym odcinku płyty uległy degradacji. Płyty często zmieniały położenie, częściowo zostały połamane, pokruszone, z wystającymi z płyt prętami stalowymi konstrukcji. Obok płyt istnieją głębokie muldy powiększające się przy kolejnych opadach deszczu. Wymieniany odcinek ul. Spiskiej, a tym samym cała ulica staje się z każdym dniem bardziej ruchliwa przez samochody jak i ruch pieszy. Jest to też alternatywne połączenie dla u Weleckiej.
Opis lokalizacji
Mierzyn – odcinek ulicy (ok. 150 – 200 m) Spiskiej. Pomiędzy wjazdem na oś Za Wiatrakiem i wjazdem do LIDLA od ulicy Spiskiej.

Nr 13. „MODERNIZACJA UL.WIERZBOWEJ I KRZYWEJ”
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt: 199 300 zł
Opis projektu
„Modernizacja dróg ul. Wierzbowej i Krzywej płytami drogowymi” 
Długość dróg 259mb x5m szerokości drogi = 1295m2 x 153,90 zł = 199,300 złoty – koszt realizacji modernizacji płytami drogowymi, wg rozstrzygniętego przetargu BIP Gmina Dobra Szczecińska z roku 2017 gdzie wygrała Firma KLM Sp.00 ul. Klonowica 5
Uzasadnienie
Ulice Wierzbowa i Krzywa należą do jednych z najstarszych ulic w miejscowości Mierzyn. Bardzo zły stan nawierzchni tych dróg powoduje, że mieszkańcy mają problem z dojściem i dojechaniem do swoich domostw. Mimo licznych kosmetycznych napraw, równania, wysypywania żwirem, nie prowadzi to do polepszenia stanu dróg, ale do ich degradacji, co bardzo utrudnia życie. Szczególnie uciążliwe są okresy jesienno – zimowe lub po opadach deszczu. Drogi pełne dziur, zamieniają się w jedno wielkie bagno pełne niespodzianek nie dające się w bezpieczny sposób przejść ani przejechać Latem po każdorazowym przejeździe unoszą się wielkie tumany kurzu ,który wdzierają się do mieszkań i płuc powodując podrażnienia i liczne schorzenia dróg oddechowych wśród zamieszkałych tam mieszkańców Modernizacja płytami drogowymi spowoduje znaczne polepszenie warunków życia, dojazdu i poruszania się po w /w drogach, które w końcu staną się przejezdne i nawiążą do zmodernizowanego odcinka ul. Krzywej
Opis lokalizacji
Mierzyn ul. Wierzbowa i Krzywa część nie zmodernizowana

Projekt Nieinwestycyjny

Nr.16. Festyny RODZINNE: „ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO”, „MIERZYŃSKI WÓR PRZYGÓD” – DZIEŃ DZIECKA

Opis projektu
Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn a w szczególności do dzieci, młodzieży, starszych oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologię, nałogi, choroby i podeszły wiek. Festyny odbędą się od maja do czerwca 2018 r. w terminach uzgodnionych z gospodarzem Terenu Rekreacyjno… Więcej w wersji papierowej.
Uzasadnienie
Sołectwo Mierzyn graniczy z Gmina miasto Szczecin. Na przestrzeni lat na terenie Mierzyna zamieszkała bardzo duża liczba mieszkańców, która nie włącza się w życie społeczności lokalnej sołectwa, traktując to miejsce jako sypialnię. Aktywizacja mieszkańców, integrowanie i włączanie ich do działalności na rzecz innych i rozwoju wsi Mierzyn jest jednym z głównych przeprowadzenia planowanych Festynów. Bardzo istotną kwestią jest upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia. Realizacja projektu wynika z zapotrzebowania społeczeństwa na różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Działania te skierowane są głównie do rodzin, osób mało aktywnych, dzieci, młodzieży, starszych oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologię, nałogi, choroby i podeszły wiek. Celem tych wydarzeń jest uświadomienie mieszkańcom, że wspólne działania powodują zwiększenie więzi sąsiedzkich, zrozumienie potrzeb innych… Więcej w wersji papierowej
Opis lokalizacji
Teren Rekreacyjno – Sportowy Mierzynianka, Mierzyn ul. Nasienna

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?
1.W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Dobra, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
– są zameldowani w Gminie Dobra na dzień rozpoczęcia głosowania,
– nie są zameldowani ale zamieszkują na terenie Gminy Dobra.

2. Projekty na karcie, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Gminy Dobra.
3. Głosowanie odbywa się bezpośrednio lub elektronicznie z zastrzeżeniem ust.6.
4.Głosowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 przeprowadza się poprzez:
1. odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości lub,
2. wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów.
5. W formie papierowej lub elektronicznej mogą zagłosować wyłącznie uprawnieni, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
6 . Uprawnieni, o których mowa w ust.1 pkt 2, mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej.
7. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru jednego projektu inwestycyjnego i jednego nieinwestycyjnego.
8. Każdy mieszkaniec może zagłosować maksymalnie raz.
9. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy projekt na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów projektów w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość głosów.
10. Rankingi, o których mowa w pkt. 9 dotyczą projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
11. W przypadku równej liczby głosów oddanych na projekty, do realizacji wskazany zostanie projekt wyłoniony w trakcie publicznego losowania.
12. Całkowity koszt projektów, które wygrały głosowanie nie może przekroczyć przyznanych kwot na Budżet Obywatelski.
13.Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może się znaleźć więcej niż jeden projekt inwestycyjny dotyczący tego samego Sołectwa, z zastrzeżeniem pkt. 15.
14. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty inwestycyjne, które uzyskały minimum 30 głosów oraz projekty nieinwestycyjne, które uzyskały minimum 10 głosów.

Leave a Response