Dołącz do nas ..

Nie działaj Sam ...

preview-20-640x250-1377320077

Zostań Członkiem Stowarzyszenia ...
dal1
 Jeżeli państwo chcecie aktywnie włączyć się w pracę Stowarzyszenia i realizować cele  
   i idee zgodne ze naszym statutem, zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia 
   jako członek zwyczajny.
 Zapraszamy również osoby, które mają mniej czasu, lecz chcą pozostać z nami w kontakcie 
   i wspierać nasze działania o wstąpienie do stowarzyszenia jako członek wspierający.
 Aby zostać członkiem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn 
   należy wypełnić deklarację Członkowską i przekazać ją do siedziby Stowarzyszenia 
   na drodze pocztowej, elektronicznej lub osobiście.
 Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
   do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 Stowarzyszenie działa na zasadzie wolontariatu.
Deklaracja_czlonkowska Word