O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn powstało 19 marca 2015 r.  Jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki ludzi dotychczas działających w Mierzynie dla dobra naszej Miejscowości:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn, w tym szczególnie w dziedzinie edukacji, kultury, oświaty, propagowania sportu i zdrowego trybu życia wśród członków Stowarzyszenia i mieszkańców Mierzyna, a także działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego Mierzyna, jak i poprawy warunków życia i bezpieczeństwa w naszej miejscowości.

…nasze Stowarzyszenie współdziała ściśle:

Z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Dobra i obszaru metropolitarnego Szczecina.
Naszymi partnerami miedzy innymi są Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej – Mierzyn, Rada Sołecka Mierzyn, Teatr Słowa im. Rycerzy Kolumba, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.

Zapraszamy do współpracy, a także do wsparcia podejmowanych przez nas inicjatyw.

Ewa Głowacka

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn

Leave a Response